خواص سلمه تره :

خواص سلمه تره چیست؟

گیاه علفی یکساله، کم و بیش آردآلود، مایل به سفید، خاکستری یا مایل به سبز، به ارتفاع 30-120 سانتیمتر. ساقه ها راست، منشعب، نسبتا سخت، گاهی مایل به قرمز. برگها به طول 1-7، به عرض 0/3-4 سانتیمتر، دمبرگ دار.

برگهای پایینی و میانی ساقه لوزوی، تخم مرغی یا اغلب مستطیلی یا سرنیزه ای، بالایی ها مستطیلی – سرنیزه ای تا خطی، گوه ای، به ندرت تقریبا پیکانی، سینوسی – دندانه ای، بالاترین برگها و به ندرت همگی برگها تقربیا کامل با سطح تحتانی آردی. گلها دسته ای متراکم، نزدیک به هم، در گل آذینی با شاخه های طویل پانیکول مانند قرار گرفته.

پراکندگی جهانی: گیاهی جهان وطنی است که در نواحی شبه گرم و مرطوب و معتدله جهان تا نواحی خنک تر می روید.
پراکندگی جغرافیایی در ایران: سلمک به صورت علف هرز در اغلب نواحی در استانهای مختلف ایران می روید.

اندامهای مورد استفاده: برگها، گلها، غنچه های گل، دانه ها و روغن آن. سلمک ملین، تصفیه کننده خون، ضد کرم است و بصورت سبزی خوردن برطرف کننده سوءهاضمه است. دم کرده برگهای آن ملین و ضدکرم است و برای درمان زخم های روده مفید است و برای درمان بواسیر، گلودرد و ناراحتی های چشمی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

جوشانده آن ملین است، مقوی، مدر و محرک قوه باء است و برای درمان بیماری های کبدی، ناراحتیهای کبدی و بزرگ شدن طحال بکار می رود. پودر برگهای آن در مصرف خارجی به عنوان ضدعفونی کننده اطراف اندامهای تناسلی کودکان به کار می رود.

گلها و غنچه های آن ناراحتی های معدی، ضعف در کودکان و چاق کردن آنان مورد استفاده قرار میگیرد. دانه های آن برای درمان ناراحتیهای کبدی و بزرگ شدن طحال و همچنین سقط جنین توصیه می شود. روغن آن کرم کش است.

منبع:خواص سلمه تره چیست؟

خواص سلمه تره چیست؟