خاصیت گیاه تشنه داری چیست؟

خواص گیاه تشنه داری
خواص گیاه تشنه داری

درد، التهاب و عفونت چشم، شست و شوی چشم با جوشانده سرد شده آن و با قرار دادن چشم در معرض بخار جوشانده آن.
– درد، التهاب و عفونت گوش، گرفتن گوش روی بخار جوشانده آن.
– درد واختلالات گوارشی، نوشیدن جوشانده آن.
– سرماخوردگی، نوشیدن جوشانده یا بخار آن.
– زخم عفونی، تهیه ترکیبی از گیاه،روغن حیوانی وسقز وقرار دادن آن روی زخم ویاشست وشوی زخم با جوشانده سرد شده و یا بخور دادن زخم با آن.
– کورک، تهیه ترکیبی از گیاه، برگ ون و آرد به صورت مرهم وقرار دادن آن روی محل مورد نظر.
– هموروئید، شست وشو با جوشانده سرد شده ویا بخور دادن آن.
– اپی زیا تومی، شست وشو با جوشانده سرد شده یا استفاده از بخار آن.
سوختگی های پوستی، شست وشوی محل با جوشانده سرد شده آن

این گیاه سلول های سرطان، مفید برای سنگ کلیه، ضدالتهابی، خواص ترمیمی و… رو در خودش دارد.

منبع:خواص گیاه تشنه داری

خواص گیاه تشنه داری