برنامه کامل جام ملت‌های آسیا

رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2019 امارات از 15 دی‌ آغاز می‌شود و 12 بهمن‌ماه با مشخص شدن تیم قهرمان به پایان خواهد رسید. برنامه کامل این بازی‌ها به تفکیک روز و گروه‌بندی و ساعت برگزاری بازی‌ها به شرح زیر است:

(زمان بازی‌ها به وقت محلی است و ساعت امارات 30 دقیقه جلوتر از ایران است. به طور مثال بازی ساعت 20 به وقت دبی، ساعت 19:30 به وقت تهران است.)

برنامه کامل جام ملت‌های آسیا
برنامه کامل جام ملت‌های آسیا

برنامه بازی‌های مرحله گروهی

شنبه، 15 دی‌ماه 1397

بازی شماره 1/ گروه A | امارات – بحرین، ساعت 20، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

یکشنبه، 16 دی‌ماه1397

بازی شمار 2/ گروه B | استرالیا – اردن، ساعت 15، هزاع بن زائد شهر العین

بازی شماره 3/ گروه A | تایلند – هند، ساعت 17:30، ورزشگاه النهیان شهر ابوظبی

بازی شماره 4/ گروه B | سوریه – فلسطین، ساعت 20، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

دوشنبه، 17 دی‌ماه 1397

بازی شماره 5/ گروه C | چین – قرقیزستان، ساعت 15، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

بازی شماره 6/ گروه C | کره‌جنوبی – فیلیپین، ساعت 17:30، ورزشگاه  آل‌مکتوم شهر دبی

بازی شماره 7/ گروه D | ایران – یمن، ساعت 20، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

سه‌شنبه، 18 دی‌ماه 1397

بازی شماره 8/ گروه D | عراق – ویتنام، ساعت 17:30، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

بازی شماره 9/ گروه E | عربستان – کره‌شمالی، ساعت 20، ورزشگاه رشید شهر دبی

چهارشنبه، 19 دی‌ماه 1397

بازی شماره 10/ گروه F | ژاپن – ترکمنستان، ساعت 15، ورزشگاه النهیان شهر ابوظبی

بازی شماره 11/ گروه F | ازبکستان – عمان، ساعت 17:30، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

بازی شماره 12/ گروه E | قطر – لبنان، ساعت 20، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

پنجشنبه، 20 دی‌ماه 1397

بازی شماره 13/ گروه A | بحرین – تایلند، ساعت 15، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

بازی شماره 14/ گروه B | اردن – سوریه، ساعت 17:30، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

بازی شماره 15/ گروه A | هند – امارات، ساعت 20، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

جمعه، 21 دی‌ماه 1397

بازی شماره 16/ گروه B | فلسطین – استرالیا، ساعت 15، ورزشگاه رشید شهر دبی

بازی شماره 17/ گروه C | فیلیپین – چین، ساعت 17:30، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

بازی شماره 18/ گروه C | قرقیزستان – کره‌جنوبی، ساعت 20، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

شنبه، 22 دی‌ماه 1397

بازی شماره 19/ گروه C | ویتنام – ایران، ساعت 15، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی

بازی شماره 20/ گروه D | یمن – عراق، ساعت 17:30، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

بازی شماره 21/ گروه E | لبنان – عربستان، ساعت 20، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

یکشنبه، 23 دی‌ماه 1397

بازی شماره 22/ گروه E | کره‌شمالی – قطر، ساعت 15، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

بازی شماره 23/ گروه F | عمان – ژاپن، ساعت 17:30، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

بازی شماره 24/ گروه F | ترکمنستان – ازبکستان، ساعت 20، ورزشگاه رشید شهر دبی

دوشنبه، 24 دی‌ماه 1397

بازی شماره 25/ گروه A | امارات – تایلند، ساعت 20، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

بازی شماره 26/ گروه A | هند – بحرین، ساعت 20، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

سه‌شنبه، 25 دی‌ماه 1397

بازی شماره 27/ گروه B | فلسطین – اردن، ساعت 17:30، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

بازی شماره 28/ گروه B | استرالیا – سوریه، ساعت 17:30، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

چهارشنبه، 26 دی‌ماه 1397

بازی شماره 29/ گروه C | کره‌شمالی – چین، ساعت 17:30، ورزشگاه آل نعیان شهر ابوظبی

بازی شماره 30/ گروه C | قرقیزستان – فیلیپین، ساعت 17:30، ورزشگاه رشید شهر دبی

بازی شماره 31/ گروه D | ایران – عراق، ساعت 20، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

بازی شماره 32/ گروه D | ویتنام – یمن، ساعت 20، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

پنجشنبه، 27 دی‌ماه 1397

بازی شماره 33/ گروه F | عمان – ترکمنستان، ساعت 17:30، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

بازی شماره 34/ گروه F | ژاپن – ازبکستان، ساعت 17:30، خلیفه بن زائد شهر العین

بازی شماره 35/ گروه E | عربستان – قطر، ساعت 20، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

بازی شماره 36/ گروه E | لبنان – کره‌شمالی، ساعت 20، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

جمعه و شنبه، 28 و 29 دی‌ماه 1397 (استراحت تیم‌ها برای آماده‌ شدن جهت حضور در مرحله یک هشتم نهایی)

از هر گروه دو تیم به مرحله یک هشتم نهایی راه می‌یابند و علاوه بر آن، 4 تیم سوم گروه‌های شش‌گانه که بهترین نتایج را کسب کرده‌اند صعود می‌کنند.

برنامه کامل جام ملت‌های آسیا
برنامه کامل جام ملت‌های آسیا

برنامه مرحله یک هشتم نهایی

یکشنبه، 30 دی‌ماه 1397

بازی شماره 37/ دیدار تیم اول گروه B – تیم سوم برتر یکی از گروه‌های acd، ساعت 15، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

بازی شماره 38/ دیدار تیم دوم گروه A – تیم دوم گروه C، ساعت 18، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

بازی شماره 39/ دیدار تیم اول گروه D – تیم سوم برتر یکی از گروه‌های bef، ساعت 20، ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی

دوشنبه، اول بهمن‌ماه 1397

بازی شماره 40/ تیم اول گروه F – تیم دوم گروه E، ساعت 15، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

بازی شماره 41/ تیم دوم گروه B – تیم دوم گروه F، ساعت 18، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

بازی شماره 42/ تیم اول گروه A – تیم سوم برتر یکی از گروه‌های cde، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

سه‌شنبه، 2 بهمن‌ماه 1397

بازی شماره 43/ تیم اول گروه C – تیم سوم برتر یکی از گروه‌های abf، ساعت 17، ورزشگاه رشید شهر دبی

بازی شماره 44/ تیم اول گروه E – تیم دوم گروه D، ساعت 20، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی

چهارشنبه، 3 بهمن‌ماه 1397 (استراحت برای حضور تیم‌ها در مرحله یک چهارم نهایی)

برنامه مرحله یک چهارم نهایی

پنجشنبه، 4 بهمن‌ماه 1397

بازی شماره 45/ برنده بازی شماره 37 – برنده بازی شماره 40، ساعت 17، ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی

بازی شماره 46/ برنده بازی شماره 38 – برنده بازی شماره 39، ساعت 20، ورزشگاه ورزشگاه آل مکتوم دبی

جمعه، 5 بهمن‌ماه 1397

بازی شماره 47/ برنده بازی شماره 43 – برنده بازی شماره 44، ساعت 17، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

بازی شماره 48/ برنده بازی شماره 42 – برنده بازی شماره 41، ساعت 20، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

شنبه و یکشنبه، 6 و 7 بهمن‌ماه 1397 (استراحت برای حضور تیم‌ها در مرحله نیمه نهایی)

مرحله نیمه نهایی

دوشنبه، 8 بهمن‌ماه 1397

بازی شماره 49/ برنده بازی شماره 46 – برنده بازی شماره 45، ساعت 18، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

سه‌شنبه، 9 بهمن‌ماه 1397

بازی شماره 50/ برنده بازی شماره 47 – برنده بازی شماره 48، ساعت 18، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

چهارشنبه و پنجشنبه، 10 و 11 بهمن‌ماه (استراحت برای تیم‌های فینالیست)

دیدار فینال

جمعه، 12 بهمن‌ماه

بازی شماره 51/ برنده بازی شماره 49 – برنده بازی شماره 50، ساعت 18، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی