روزه کله گنجشکی مخصوص کودکان تا قبل از سن تکلیف آنهاست و نه بزرگسالان و فقط برای آماده سازی کودک و آشنای کودک با آداب روزه داری میباشد.روزه کله گنجشکی بدین گونه است که پس از نماز صبح تا بعد از نماز ظهر نباید چیزی خورد و در زمان اذان دوباره چیزی خورده و مینوشیم تا بعد از اذان مغرب سعی کنید کودکان را تشویق کنید برای روزه داری از نوع کله گنجشکی و به آنها گوشزد کنید که در موقع روزه داری حرف بد نزنند و کار های نادرست انجام ندهند و…

طریقه روزه کله گنجشکی
طریقه روزه کله گنجشکی

کودکان در برخورد با آداب رمضان پر از سؤال های بی جوابند و پاسخ هر کدام از سؤالات آنان می تواند تصویری عمیق در ذهن آنها بکارد. اگر این پاسخ ها، حساب شده و اصولی باشد، در پرورش این مفاهیم در ذهن کودک مؤثر خواهد بود و اگر پاسخ ها سطحی و غیر واقعی باشد، تأثیری منفی و مخرب برجا خواهد گذاشت.روزه گرفتن و یک روز تمام، لب به روی خوراکی ها بستن از نظر یک کودک، واقعه ای سخت و ناممکن است و عکس العمل والدین و بزرگترها می تواند ذهنیت کودک را تغییر دهد.

والدین از ابراز سختی روزه، تشنگی و ضعف و… در مقابل کودک بپرهیزند و با دادن اطلاعاتی مفید، کودک را تشویق به گرفتن روزه های چند ساعته یا روزه ی کله گنجشکی کنند. تشویق کودک او را به روزه گرفتن مشتاق می کند و همین که می تواند رفتار بزرگترها را تقلید کند، احساس بزرگی و استقلال می کند. و همه ی کودکان این حس را دوست دارند و اگر با شوق معنوی و اعتقادی هم همراه شود، نتیجه بسیار بهتری خواهد داشت.

دختر یا پسری که بعد از سن بلوغ خیلی اعمال رو باید مرتب انجام بده ، نمی تونه یک روزه خودشو تغییر بده و مثلا یک دفعه بدون تمرین قبلی ، سی روز روزه بگیره.

باید فرزندانمون رو قبل از سن بلوغ برای انجام این اعمال آماده کنیم تا بعدا مجبور نشیم با خیلی از مشکلات دست و پنجه نرم کنیم.

امام صادق علیه السلام فرمودند:

« ما وقتی فرزندانمان هفت ساله می شوند ، به آن ها می گوئیم به اندازه ی طاقت و تحملشان روزه بگیرند .

نصف روز یا بیشتر یا کمتر.

و هر وقت تشنگی و گرسنگی اذیتشان کرد ، می خورند. تا اینکه به روزه گرفتن عادت کنند.

پس به فرزندانتان هر وقت هفت ساله شدند ، دستور بدهید ، هر چقدر از روز را که طاقت دارند روزه بگیرند و هر وقت تشنگی بر آن ها غالب شد ، بخورند.»

منبع:طریقه روزه کله گنجشکی

طریقه روزه کله گنجشکی