نحوه نگهداری گل شاه پسند

 

در جنس شاه پسند بیش از ۲۵۰ گونه وجود دارد که بعضی از گونه های این جنس بومی اروپا (V. officinanlis) و برخی بومی آمریکای جنوبی (V. rigida) هستند. در بین آن ها گونه های یک ساله و چند ساله یافت می شود که برخی از آن ها ژوخه ای و ریزومی هستند. بیشتر رقم های شاه پسند روی زمین پهن شده وگسترش می یابند. دارای برگ های کوچک و بیضوی با بریدگی های عمیق در حاشیه است. برگ و ساقه از کرک های ریز پوشیده شده است. گل ها که چتری شکل هستند، در رنگ های مختلف صورتی، قرمز، آبی، سفید و بنفش و گاهی با مرکزی به رنگ سفید و کرم دیده می شوند.

در گلکاری دو نوع شاه پسند مورد استفاده قرار می گیرد. یکی شاه پسند پاکوتاه که بلندی آن حدود ۲۰ –۴۰ سانتی متر است و ساقه هایش حالت خزنده دارد. گل آن در تمام رنگ های ساده به جز رنگ زرد دیده می شود. تمام اندام های گیاه به جز گلبرگ ها از کرک های خشن پوشیده شده است.

نوع دیگر شاه پسند شامل گیاهان ، با ساقه های چهارگوش بدون برگ و رشد یا کم برگ و انبوه است.

گلدهی

معرفی گل شاه سپند

شاه پسند زود به گل رفته و در بهار، تابستان و پائیز گل میدهد و با اولین سرمای سخت از بین می رود. اگر در گلدان کشت شود با نگهداری در شرایط مطلوب گلخانه یا منازل در زمستان به گل می رود. از ویژگی های شاه پسند، دگر باروری است که در اثر این ویژگی به طور طبیعی تلاقی صورت گرفته و به راحتی رنگ های مختلف و دورگه های طبیعی در آن به وجود می آید. حذف گل های پژمرده گلدهی آن را طولانی تر می کند. در بعضی از انواع آن گل ها با گذشت زمان تغییر رنگ می دهد و در یک زمان چندین رنگ در یک گل آذین مشاهده می شود.

نیازها

بسیار آفتاب دوست است. زمین زه کشی شده را ترجیح می دهد ولی در مورد غنی بودن خاک زیاد حساسیت ندارد. اگر به اندازه کافی نور خورشید و آب به آن برسد در تمام فصل رشد، گل می دهد. این گیاه رطوبت بیش از حد را تحمل نمی کند.

افزایش

با بذر و قلمه قابل افزایش است. معروفترین روش افزایش آن بذر است. زمان کاشت بذر آن می تواند اواخر شهریور یا اواخر زمستان در گلخانه یا خزانه باشد. همچنین می توان بذر آن را همراه بذر گل های بهاره پس از برطرف شدن سرما در هوای آزاد کشت کرد. پس از تولید ۴ تا ۵ برگ آ ها را سربرداری می کنند تا شاخه های جانبی رشد کنند. در بعضی کشورها از طریق خواباندن یا قلمه افزایش می یابد. برای افزایش بوسیله قلمه، از شاخه های جوان بوته های داخل گلخانه یا شاسی گرم که از سال پیش نگهداری شده اند در بهار قلمه گیری کرده و پس از ریشه دار کردن به زمین اصلی منتقل می شود.

معرفی گل شاه سپند

آفات و بیماری ها

به سفیدک پودری (سفیدک حقیقی) حساس است و برای پیشگیری از آن نباید روی بوته ها آب پاشی کرد.

منبع:معرفی گل شاه سپند

معرفی گل شاه سپند