نحوه ي حذف کردن یک لیست در Google Tasks

 

ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه در Google Tasks وظیفه ی جدید ایجاد کنید, لیست کار هایی که باید انجام دهید را تغییر دهید, لیست جدید ایجاد کنید, یک لیست را تغییر نام دهید یا لیستی را حذف کنید. با ما همراه باشید.

 

 

مراحل :

انتخاب لیست
  1. لیستی که می خواهید حذف کنید را باز کنید. روی آیکون “☰” ضربه بزنید و از این منو یک لیست را انتخاب کنید.
علامت ⋮
علامت ⋮
  1. روی آیکون ⋮ ضربه بزنید. این دکمه در گوشه ی سمت راست صفحه قرار دارد. با این کار گزینه های لیست برای شما نمایش داده می شود.
گزینه ی Delete list
گزینه ی Delete list
  1. در منویی که مشاهده می کنید روی گزینه ی Delete list ضربه بزنید. با این کار می توانید یک لیست یا همه ی لیست ها را حذف کنید.

هم چنین برای حذف کردن همه ی task ها می توانید گزینه ی Delete all completed tasks را انتخاب کنید. با این کار همه ی task های کامل شده حذف خواهند شد.

پاک کردن لیست
پاک کردن لیست
  1. از منویی که مشاهده می کنید روی گزینه ی YES ضربه بزنید. با این کار عملیات را تایید می کنید و لیست مورد نظر از حساب شما حذف خواهد شد.

اگر در این پنجره task نداشته باشید, لیست بدون پیام تایید حذف خواهد شد.

منبع : نحوه ي حذف کردن یک لیست در Google Tasks