پیامک دوست داشتن همسر
پیامک دوست داشتن همسر

پیامک دوست داشتن همسر

پیامک دوستت دارم زیبا

دم چشمهایت گرم
با آن دوستت دارم های عاشقانه اش…
از زیر زبانت که نمیتوان حرفی کشید !

*****

اس ام اس عاشقانه و بسیار زیبا

اگر دوست داشتن ِ تو
را فریاد بزنم
تاب نمی آورد این کوه ِ مقابل!

*****

پیامک دوست داشتن

دوست داشتنت
اندازه ندارد
حجم نمی خواهد
وقتی تمام کشور وجودم
سرزمین حکمرانی توست . . .

*****

اس ام اس دوست داشتن عاشقانه

دوست داشتنت
تنها کار “عاقلانه ای” است که
از “دلم” بر می آید !

*****

جملات عاشقانه و رمانتیک

آری، آغاز دوست داشتن است
گرچه پایان راه، نا پیداست
من به پایان، دگر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست!

*****

اس ام اس دوست داشتن جدید

محبت تو را می پذیرم بی آنکه دغدغه فردا داشته باشم؛
چون می دانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشت

*****

اس ام اس دوست دارم عاشقانه

سرمایه ام تویی !
از تمامِ دنیا فقط …
بی اندازه دوستت “دارَم”

*****

پیامک عاشقانه دوست داشتن

معنای خوشبختـــــــی این استــــــــ که
در دنیا کسی هستـــــ که بی اعتنا به نتیجه، دوستتـــــــــ دارد

*****

اس ام اس زیبا درباره دوست داشتن

دوست داشتنت بوی باران می دهد
همان قدر بی مقدمه ، همان قدر بی دغدغه
فقط یادت باشد مثل باران مرا بی واسطه دوست داشته باشی . . .

*****

پیامک احساسی و رمانتیک زیبا

شمــردن بلــد نیستــم ،
امــا تا دلت بخــواهد دوست داشتــن بلــدم ،
یک وقتهــایی هــم می شــود که
یکــی را ، دو بــار دوست داشتــه باشــم …

*****

اس ام اس عاشقانه و بسیار زیبا

عاشقانه دوستت خواهم داشت بی آنکه بخواهم دوستم داشته باشی

و عاشقانه در غمت خواهم مرد بی آنکه بخواهم در مرگم اشک بریزی . . .

*****

پیامک دوست داشتن واقعی

دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست !
حسی است ؛
که باید بــــــی کلام هم لمــــــس شود …

*****

متن کوتاه درباره دوست داشتن

دوستتــــ دارم
گلایه از تکراری بودنش نکن
مشکل از مـــــن نیست
تو زیادی دوست داشتنی هستی

*****

اس ام اس زیبای دوست داشتن

چقدر این دوست داشتنهای بی دلیل خوب است…
درست مثل همین باران…که بی سوال …
فقط می بارد…آرام …شمرده شمرده…فقط می بارد…
چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است

*****

پیامک های دوست داشتن واقعی

مرگم باد اگر لحظه ای کوتاه بیایم
از تکرار این پیش پا افتاده ترین حرف
که ” دوستت دارم ”

*****

اس ام اس دوستت دارم زیبا و ناب

با تو از نابترین لحظه سخن خواهم گفت

دوستت خواهم داشت

هیچ میدانی چیست ؟

لحظه ای نیست که در خاطر من یاد تو نیست . . .

*****

گوش تلفن کر
“دوستت دارم ” را امشب
در گوش خودت
خواهم گفت . . .

*****

جملات عاشقانه بسیار زیبا

بگو دوستت دارم …
شهیدم کن …
مالیات ندارد این گلوله ای که از دهانه لبهایِ تو شلیک می شود !

*****

پیامک زیبای دوست داشتن

واژه ی دوستت دارم برای عظمت و شکوه قلب مهربانت

چقدر بی رنگ است وقتی تو سرچشمه ی تمام خوبی ها هستی . . .

*****

اس ام اس زیبا و عاشقانه برای دوست

خسته ام… از تـــــو نوشتن…!
کمی از خود می نویسم
این “منم” که،
دوستت دارم…!

*****

جملات عاشقانه دوستت دارم

کسی آیا می داند ؟!
پس از یاد گرفتن نام تو ، پس از “دوستت دارم”
به چه می نازد الفبا ؟!

*****

پیامک زیبا برای دوست

دوستت دارم به اندازه ی پلک هایی که در زمان خیال پردازی هایم

زدم و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم . . .

*****

پیامک دوست داشتن همسر
پیامک دوست داشتن همسر

اس ام اس داشتن واقعی

آنقدر دوست داشتنى هستى ،
که ایستاده هم به دل مى نشینى . . .

*****

پیامک دوست داشتن همسر

حرفهای زیادی بلد نیستم …
من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت که حرفهایم را دزدید …
از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکر کنی !

*****

منبع:پیامک دوست داشتن همسر

پیامک دوست داشتن همسر