Intel chipset چیست

شرکت اینتل به عنوان یکی از پیشتازان در زمینه تولید قطعات کامپیوتر بعد از اقدام به طراحی Intel chipset مجتمع کرد. در این چیپست ها دو بخش جداگانه قرار گرفته و هر بخش وظیفه یکی از چیپ های قدیمی را انجام می داد. این Intel chipset ها در یک بخش مجتمع قرار گرفته و در محل خاصی از مادربرد نصب می شوند. این چیپست ها به عنوان یک چیپ مجتمع بر روی مادربرد ها تعریف شده و تمامی فعالیت های انجام شده بر روی دو چیپ قبلی را بر روی یک چیپ انجام می دهند.

در این سیستم جدید اینتل یک نوع چیپ تلفیقی برای این چیپ واحد در نظر گرفته است و این سیستم در واقع از یک پلتفرم بخش کنترل PCH استفاده می‌کند. این واحد بخش کنترل از طریق یک واسطه با نام DMI با پردازنده در ارتباط است. این تکنولوژی از سال 2004 به بعد توسط اینتل بر روی مادربرد ها تحت عنوان Intel chipset قرار گرفته شده است.

Chipset