عکس عبدالحمید ریگی

عبدالحمید ریگی، بلوچ ایرانی، سنی و از اعضای گروه شبه‌نظامی جندالله بود. وی برادر عبدالمالک ریگی، رهبر دستگیر شده گروه موسوم به جندالله بود. سرپرست وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران وی

ادامه مطلب